VIBRO POSTOLJE ZA UZIMANJE PRAHA IZ KUTIJE

Vibro postolje za uzimanje praha za plastifikaciju direktno iz kutije

Radi kao zaseban uredjaj pa može da se koristi uz svaki uredjaj

Podesivo vreme rada i pauze 60s/6s

Fabrički i profesionalni vibro motor za nesmetan konstantan rad sa podesivom silom vibracija

Ejektor sa usisnikom, fluidizacijom i odgovarajućim crevima