Plastifikacija

Aparati za plastifikaciju metala, osnovna varijanta APN – B i APN – Pro I

Plastifikacija ili plastificiranje predstavlja dekorativnu završnu zaštitu metala, u većini slučaja, ali i nemetala koji su postojani na temperaturi do 200º C. Postupak se odvija u dve faze. Prva je elektrostatičko nanošenje plastičnog praha (boje) na predmet a druga zagrevanje u peći do rastapanja (polimerizacija) i ponovog očvršćavanja u jedinstveni sloj. Ovim postupkom je predmet zaštićen od korozije jer je obložen plastičnim polimerom, slojem koji je otporan na habanje, meganička oštećenje,vodu, vlagu a u zavisnosti da li su predmeti izloženi spoljnim atmosferskim uslovima ili unutrašnjim koriste se adekvantni tip polimera i proces. Za predmeta izložene spoljnim atmosferskim uslovima, preporučuju se dva sloja plastifikacije. Prvi sloj cink-epoksid koji bolje prijanja na metal i bolje štiti od korozije, dok se kao drugi sloj koristi poliester koji je trajniji i postojaniji na UV zračenje. Za unutrašnje predmete (enterijere) koristi se epoksid.


Plastifikacija se kao proces bolje ulapa u agendu zaštite životne sredine za razliku od farbanja ili galvanske zaštite jer se ne koriste rastvarači i tečne hemikalije štetne po zdravlje i okolinu. Sve ovo potvrdjuje i statistika na globalnom nivou prama kojoj je plastifikacija zastupljena u 75% slučaja kao završna zaštito metalnih delova, tri puta više nego klasično bojenje tečnim bojama i elektro-hemijski postupci.